Antstoliai

shutterstock_152093909

Pagrindinė antstolio funkcija – skolų išieškojimas. Antstoliu laikomas valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė yra suteikusi galią taikyti priverstinio vykdymo priemones, kurių sąrašą numato Antstolių įstatymas.eigu asmuo, kompetentingos institucijos įpareigotas įvykdyti prievolę, jos nevykdo gera valia, antstolis turi teisę naudoti įstatyme nustatytas priverstinio vykdymo priemones (tikrinti asmens turtinę padėtį bei gauti kitus duomenis apie asmenį, areštuoti asmens turtą, įpareigoti šį turtą pristatyti į nurodytą vietą, įpareigoti asmenį atlikti kitus veiksmus ar susilaikyti nuo jų atlikimo, jei tai susiję su vykdomu sprendimu). Priverstinio vykdymo priemonių nebaigtinis sąrašas yra pateiktas Civilinio proceso kodekso 624 str. 2 dalyje.

Antstoliai teisės aktų nustatyta tvarka gali saugoti ar administruoti turtą vykdymo procese, konstatuoti faktines aplinkybes, perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims nesant teismo pavedimo, teikti teisines konsultacijas, išskyrus atstovavimą teismuose bei atstovavimą santykiuose su trečiaisiais asmenimis, aukciono tvarka realizuoti įkeistą nekilnojamąjį turtą, tarpininkauti vykdant turtines prievoles, teikti bankroto administravimo paslaugas.

Daugiau informacijos apie antstolių funkcijas ir veiklą galite rasti paspaudę šią nuorodą.