Pataisos įstaigų pareigūnų atlyginimai bus prilyginti kolegų iš VRM sistemos algoms

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos parengtoms Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pataisomis, kuriomis siekiama padidinti darbo užmokestį pataisos pareigūnams.

„Pernai Seime buvo priimtos Vidaus tarnybos statuto ir Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto pataisos, kuriomis vidaus tarnybos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams buvo nustatyta nauja darbo apmokėjimo tvarka, leidžianti mokėti didesnį darbo užmokestį. Norint pataisos pareigūnų profesiją išlaikyti konkurencingą, pritraukti naujus darbuotojus ir išlaikyti esamus, šiems pareigūnams taip pat turėjo būti sudarytos ne prastenės darbo apmokėjimo sąlygos. Tai ir buvo įgyvendinta Teisingumo ministerijos parengtomis pataisomis“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Reformuojant pataisos pareigūnų darbo užmokesčio sistemą, visų pirma, siūloma pakeisti pataisos pareigūnų darbo užmokesčio sistemą, ir ją iš esmės suvienodinti su vidaus tarnyboje taikoma darbo užmokesčio sistema.

„Rengiant projektą buvo siekiama, kad pataisos pareigūnų darbo užmokestis, lyginant su šiuo metu gaunamu darbo užmokesčiu, kartu su priedu už kvalifikacinę kategoriją, nebūtų mažesnis už vidaus tarnybos pareigūnams mokamą darbo užmokestį“, – teigia J. Bernatonis.

Taip pat pataisos pareigūnams siūloma suvienodinti priedus už tarnybinius rangus su vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokamais analogiškais priedais. Seimui pritarus, nauja darbo užmokesčio sistema įsigaliotų 2017 m. liepos 1 d., o padidinti priedai už rangus būtų mokami nuo 2018 m. sausio 1 d.

Pažymėtina, kad šio projekto naudą pirmiausiai turėtų pajusti mažiausiai uždirbantys pataisos pareigūnai, kadangi didžioji dalis projektui įgyvendinti planuojamų panaudoti lėšų būtų skiriama mažiausiai uždirbančių pataisos pareigūnų darbo užmokesčiui padidinti.

Šių pataisų priėmimas, tikimasi, skatintų asmenis rinktis pataisos pareigūno profesiją ir tarnauti pataisos sistemoje. Statuto pataisas dar turės svarstyti Seimas.