Valstybės garantuojama teisinė pagalba

shutterstock_71894197

Valstybė garantuoja dviejų tipų teisinę pagalbą: pirminę ir antrinę. Pirminė teisinė pagalba – tai teisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus teisminius dokumentus, rengimas.

Savivaldybės administracijos tarnautojai, darbuotojai, taip pat advokatai ar specialistai iš viešųjų įstaigų, su kuriais savivaldybė yra pasirašiusi sutartį, gali asmeniškai patarti, kaip išspręsti ginčą be teismo proceso, informuoti apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus. Taip pat jie padės parengti taikos sutartį ir užpildyti antrinės teisinės pagalbos prašymą. Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikiama nedelsiant. Jei tokios galimybės nėra, asmeniui turi būti pranešama apie kitą galimą priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi datos.

Antrinė teisinė pagalba – tai valstybės garantuojama advokato pagalba teisminiame procese: dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, taip pat asmens interesų atstovavimas sprendžiant ginčą ne teisminio proceso metu. Ji gali būti nemokama arba su daline priemoka. Ar teisinė pagalba bus nemokama, priklauso nuo asmens turto ir pajamų lygio, kurį nustato valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, įvertinusi Metinėje pajamų ir turto deklaracijoje ir prašyme antrinei teisinei pagalbai gauti pateiktus duomenis.

Daugiau informacijos apie pirminę teisinę pagalbą

Daugiau informacijos apie antrinę teisinę pagalbą